Official site

Reference Data

City

International telephone code

Grodno

+375-15

Berestovitsa

+375-15-11

Volkovysk

+375-15-12

Voronovo

+375-15-94

Dyatlovo

+375-15-63

Zelva

+375-15-64

Ivje

+375-15-95

Korelechi

+375-15-96

Lida

+375-15-61

Mosty

+375-15-15

Novogrudok

+375-15-97

Ostrovets

+375-15-91

Oshmyany

+375-15-93

Svisloch

+375-15-13

Slonim

+375-15-62

Smorgon

+375-15-92

Schuchin

+375-15-14